Viktig info om reisestøtte sesongen 2017

Her gjentas viktig info vedr beløp og søknadsprosedyre for reisestøtte for våre aktive seilere i 2017. Informasjonen er tidligere utsendt via klassekapteinene. NB! les nøye hvordan søknad skal skje!
Publisert: 12.05.2017
Ålesunds Seilforening har et ønske om at seilere skal representere foreningen ved regionale, nasjonale og internasjonale regattaer og håper at støtten kan bidra noe til å stimulere til reise- og regattaaktivitet.
 
I tillegg til å bidra til noe kostnadsdekning for våre seilere som deltar i regatta utenfor engen forening signaliserer vi også sportslig ambisjon ved å støtte våre mest aktive seilere.
 
Styret i ÅS har vedtatt følgende satser for reisestøtte til lag og individuelle seilere for sesongen 2017.
 
 

KLASSE

Regionalt

Nasjonalt, NC el.

Nordisk el.

EM, VM el.

 

 

 

 

 

Tur/Hav

500

Deltakeravgift

-

-

2.4mR

-

Deltakeravgift

Deltakeravgift

Deltakeravgift

12.5m

-

Deltakeravgift

-

-

Express

500

Deltakeravgift

Deltakeravgift

-

Joller

-

Deltakeravgift

Deltakeravgift

Deltakeravgift

Seilsportliga

Leie av treningsbåt inntil 5000 pr år.

Deltakeravgift samt kr 1500 pr person

Deltakeravgift

Deltakeravgift

 
Deltakeravgift iht Kunngjøring eller klasseklubb.
 
Til nasjonale stevner (NC/NM) for Joller dekker foreningen i tillegg utgifter med trener. Ved deltagelse av 1-3 seilere i en klasse, søkes dette gjort gjennom samarbeid med annen forening. Ved 4 deltagere eller mer i samme klasse, stiller Ålesunds Seilforening med egen trener.
 
I tillegg til satsene over, disponerer hovedstyret en budsjettpost på kr 30.000 som er til fordeling og støtte til seilere under 25 år ved deltagelse i internasjonale regattaer.
 
Tildeling etter søknad til:
 
Ålesunds Seilforening
v/sportslig leder Peter L. Larsen – epost: peter@olarsen.no
 
NB! Husk å oppgi:
 
·      Fullt navn
·      Klasse og seilnummer
·      Hvilket arrangement det søkes for
·      Link til arrangørens hjemmeside
·      Omsøkt beløp
·      Kontonummer som beløpet skal utbetales til
 
NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og få dette refundert av ÅS. Unntak er Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.
 

 

 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand