Torill Tomren og Harald Gjørtz tildelt foreningens hederstegn

På foreningens 90-årsmarkering på Seilerhytta lørdag kveld, ble Torill Tomren og Harald Gjørtz begge tildelt foreningens hederstegn. Tildelingen ble foretatt av foreningsleder Inge G Bøen (t.v.), assistert av vårt æresmedlem Rolv Giske (t.h.)
Publisert: 22.10.2017
Tildelingene kommer etter innstilling fra Rådet, til styret som enstemmig vedtok disse. Fra Rådets og styrets begrunnelser kan vi lese følgende utdrag:
 
Om Torill Tomren: 
Seilsport:
Torill har vært aktiv 12,5 kvm seiler i en årrekke.
Hun er også en av to som fortsatt har autorisasjon som forbundsdommer i vår forening.
Styrearbeid:
Torill Tomren har i en lang periode tatt ansvar i Ålesunds Seilforening (ÅS). Hun satt som formann i jollegruppa i 2000 til 2001, og senere som nestleder og leder sportslig utvalg i periden 2012 – 2015.
I tillegg har Torill vært foreningens representant til styre for M&R Seilkrets. Hun har også vært styremedlem i 12,5 kvm klubben.
Praktisk arbeid:
Torill er alltid lett å be om hjelp, og var en svært betydelig bidragsyter under organiseringen av NC i 2016.
Hun har som nestformann hatt ansvaret for vinteraktiviteter som å engasjere foredragsholdere og leie lokaler), og i flere år ledet foreningens deltakelser på båtmessen.
Både på styremøter og andre møter, ved samlinger etter regattadeltakelse har Torill stilt med kaker og kaffe, og dermed bidratt sterkt til miljøet i foreningen i mange sammenhenger.
 
Om Harald Gjørtz: 
Seilsport:
Harald har vært aktiv regattaseiler i flere klasser og medvirket til rekruttering til seilsporten.
Harald har hatt status som internasjonal måler i Drakeklassen og praktiserte under EM i Frankrike i 1994. Han ledet også målingen under Drake-EM i Ålesund i 1995. Tidligere jolleseilere kan fortelle at Harald på 90-tallet var eneste måler av joller i ÅS.
Styrearbeid:
Harald Gjørtz var formann fra 1984 – 1986, en urolig periode med store motsetninger innad i foreningen angående Nørvevika båthavn.  Harald tok en tung og vanskelig kamp som medførte at havna ble en del av ÅS, styrt av hovedstyret i foreningen. I den perioden var det ikke uvanlig at styremøter varte til langt over midnatt.
Harald var også medredaktør i medlemsbladet Gåsungen i mange år, og i tillegg en viktig bidragsyter til boken «Lystseilas i Ålesund» som ble utgitt til foreningens 50-års jubileum. Likeså var han bidragsyter til boken «Du skal bli skipper her om bord» som ble utgitt til vårt 75-års jubileum.
 
Praktisk arbeid:
Harald har i mange år vært aktiv som foreningens faste Årsmøteleder og har loset årsmøtet gjennom flere vanskelige saker.
Som formann innførte Harald «Flaggheis» med åpning av seilsesongen på Seilerhytta. Flaggheis består av et møte mellom sittende styre og rådet med en etterfølgende fest for styret, rådet og innbudte ildsjeler med følge. Denne åpningsseremonien er blitt en del av foreningens faste og viktige ritualer der vi får gitt honnør til de som gjør en ekstraordinær innsats.
 
Ålesunds Seilforening gratulerer hjerteligst sine to nye innehavere av foreningens hederstegn. 
 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand