LYS (Tur/Hav)

Tur/hav er en betegnelse som dukket opp tidlig på 1970-tallet da det begynte å å bli produsert båter beregnet både for turseiling, havseiling og regattaseiling.
Publisert: 23.06.2009
Produksjonen av slike båter eksploderte på 70- og 80-tallet og siden disse båtene var ulike i størrelser, vekt, seilareal og ikke minst fart, har det vært knyttet store utfordringer i å finne et system der slike båter kan konkurrere på likefot. Både i Sverige og England hadde det siden tidlig 60-tall eksistert systemer for at ulike båter kunne konkurrere mot hverandre.
 
I Norge ble etterhvert Scandicap-regelen den mest utbredte, inntil den enklere svenske LYS-regelen ble mer gjeldende utover 80-tallet. I 1992 vedtok Seiltinget at at LYS-systemet skulle være det gjeldene i Norge.
 
Kort forklart betyr det at en båt får tildelt et LYS-tall basert på sitt fartspotesnsial, og dette tallet multipliseres med den tiden båten har brukt på en seilas.
 
Eks:
Båt A: LYS 1.18
Båt B: LYS 0.95
 
Båt A: Anvendt tid: 02:14:51
Båt B: Anvendt tid: 02:39:54
 
Korrigert tid: Anvendt tid x Lystall
Båt A: 02:39:07
Båt B: 02:31:54
 
I Ålesund kom de første tur/hav på midten av 70-tallet. Siden da har klassen vokst jevnt og trutt og det er pr 2008 registrert over 90 båter i Ålesunds Seilforening.
Av disse er der en kjerne på ca 12-15 båter som er aktive i regattasammenheng. Lys-klassen i ÅS er organisert under en egen komite, kontakt Gunnar Eide dersom du vil vite mer.
 
Se også klasseklubben for LYS, Norlys 

 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand