Nørvevika Båthavn

Nørveviken Båthavnforening ble stiftet i 1956 av 16 båteiere.  Blant disse første entusiastene var også flere medlemmer av Ålesunds Seilforening som var på jakt etter fortøyningsplasser til seilbåtene.  Trebrygger på jernpongtonger ble produsert på Liaaen-verftet og lagt ut langs stranda i retning nord-syd. Et medlem stilte en utrangert jernlekter til disposisjon som bølgebryter mot syd.  Slik startet det.

I 1962 ble Nørveviken Båthavnforening lagt inn under Ålesunds Seilforening.  I 1964 sank jernlekteren. To år senere var en ny betonglekter på plass.  Antall båtplasser var nå ca 70.  Behovet for nye båtplasser økte sterkt på syttitallet.  De første utbyggingsplanene for havna ble lagt fram i 1973.  Ålesund kommune innløste området i 1975, i 1977 ble grunnen festet bort til Ålesunds Seilforening og det ble gitt grønt lys for utbyggingsplanene.

I 1979 ble første første byggetrinn fullført.  De gamle bryggene ble fjernet og to nye bryggestrenger ble lagt ut i retning øst-vest.  Dette ga 88 båtplasser.  I 1981 ble ”Stabburet” tatt i bruk som møtelokale i Nørvevika.  I 1983 starter arbeidet med moloen, et arbeid som først ble avsluttet i 2005. Da hadde moloen blitt ca 150 m lang.  Den gir god ly til ei havn med 283 båtplasser fordelt på 4 bryggestrenger.

Siden 1979 har det vært investert millionbeløp i molo, brygger, utriggere, belysning, vann og strøm, kaianlegg, slipp og kran. ”Stabburet”, havnebrakka, jollenaustet og sanitærbygget bidrar også til at foreningen har ei båthavn av god standard.
 
Ålesunds Seilforening henvendte seg i 2008 til Ålesund kommune med spørsmål om å få feste kommunens areal på Lilleholmen, den vestligste halvparten, for å forlenge moloen bort dit og der etablere et seilsportanlegg for barn, ungdom og bevegelseshemmede.  Kommunen innvilget søknaden under forutsetning at andre nødvendige tillatelser foreligger.  For å følge opp dette har Ålesunds Seilforening søkt om tillatelse til å fremme et privat reguleringsforslag for holmen og sjøområdet omkring.

 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand