Seilerhytta - Borgundfjordens perle

Gåsholmen ligger i Borgundfjorden, ca ei nautisk mil syd for Ålesunds Seilforenings båthavn i Nørvevika. Gåsholmen er den største av Langevågsholmene og ble sannsynligvis ryddet som plass under garden Vågnes ca år 1600. Holmen har vært både kremmerleie og lensmannssete. Den ble fraflyttet ca 1840. Rester av husmurer kan fortsatt sees på flata nord for Seilerhytta og på neset mot øst der handelsbua sto da Ålesunds Seilforening kjøpte Gåsholmen i 1930.

Året etter, den 31. mai, ble det holdt innvielsesfest for den nye Seilerhytta, tegnet av arkitekt Jens Flor. Selv i en økonomisk krisetid ble Seilerhytta en eventyrlig suksess for den unge foreningen. Oppslutningen rundt medlemsfestene på seilerhytta førte bl.a. til at medlemstallet økte fra ca 90 til nesten 300, og gjorde ÅS til landets tredje største seilforening målt etter antall medlemmer.

Gjennom årene har Seilerhytta vært en sosial bastion i foreningens indre liv. Det flotte funkisbygget – av mange kalt ”Borgundfjordens perle” – har vært et samlingssted som medlemmene har vært stolte av, og som mange utenbys seilere har misunt oss. Likevel har oppslutningen rundt hytta variert opp gjennom årene. På åttitallet var det faktisk krefter i foreningen som mente ÅS burde selge Gåsholmen og bygge landfast klubbhus i Nørvevika.

Siden 1931 har det naturlig nok vært gjort utvidelser og forbedringer, men alltid i pietet for byggets karakter. Men den værharde beliggenheten på toppen av Gåsholmen gjorde ofte vedlikeholdsarbeidet til en kamp på etterskudd mot et økende forfall.

På slutten av nittitallet tok hyttestyret noen grunnleggende grep for å renovere Seilerhytta. Gjennom en årelang, storstilt dugnadsinnsats har de lykkes. I dag fremstår Seilerhytta i bedre stand enn noensinne.
På nordsiden av holmen er ca 500 grantrær felt, og man er i gang med å rydde skog på sørsiden av holmen. I vika mot nordøst er det planert og laget badestrand. Havna mot øst er utbedret med bølgebryter og nye betongbrygger. Den gamle gangveien langs berget fra havna til Naustet skal gjenoppbygges. Naustet har kanskje mistet sin opprinnelige funksjon, men en egen prosjektgruppe har spennende planer for å utvikle området – bl.a. med bøyer, brygge, grillplass og ny gangvei opp til hytta.

De siste årene har utleie av Seilerhytta til ulike arrangement økt sterkt. Flere og flere har fått øynene opp for Gåsholmens kvaliteter. Dette har gitt betydelige bidrag til driften av hytta.

 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand