Hvordan skaffer jeg meg LYS-målebrev?

Alle båter som deltar i terminfestede seilaser der LYS-systemet ligger til grunn for resultatutregning skal ha gyldig LYS-målebrev. Mange tror at å skaffe seg LYS-målebrev er en komplisert prosess, men det er ofte bare noen tastetrykk som skal til.
1. Skaff seilnummer. Hvis du ikke har seilnummer skaffer du det fra NSF eller godkjent klasseklubb. Direkte link her.
2. Registrer deg på www.seiling.orgMin side. Husk e-postadresse.

3. Hvis båten har hatt målebrev tidligere, kan du slippe måling hvis alle data finnes i LYS-databasen, og båten er uendret. Se www.seiling.orgBåt > Søk.
 
4. Dersom båten din ikke er registrert i LYS-databasen tidligere – eller den er endret (f.eks nye seil) – må du få en  LYS-måler til å måle skrog, rigg og seil, evt bare nye seil. Se nederst på siden for autoriserte målere i ÅS. Du finner også LYS-målere på www.seiling.org under organisasjon > krets > forening.

5. Måleren sender inn måledata. Båten blir knyttet til eier inn når du er registrert og båtdata er lagt inn. Bare målere og LYS-administrasjonen kan knytte eier til båt.
 
6. Når målebrevet er godkjent kan du betale. Instruks for betaling finner du på www.seiling.org > Min side.
 
7. Målebrev for A-båter koster kr 170, og for B- og C-båter kr 280. A, B og C er forklart nedenfor. Målebrevet er gyldig til den 31. desember året det er betalt for.
  • Gruppe A er båter som står i en LYS-tabell, og som har mål innenfor standardens mål. Det finnes LYS-tabeller for kjølbåter (de fleste vanlige tur- og klassebåter), sportsbåter (båter med planende skrog som 11 Meter eller Melges 24, vanligvis med seilfaktor over 180) og Joller.
  • Gruppe B er båter som står i en LYS-tabell, men som har mål som avviker fra standardens mål.
  • Gruppe C er alle andre båter.
 8. Du kan skrive ut en kopi av målebrevet, men det er målebrevet på www.seiling.org som gjelder til enhver tid.

9. Husk at du må fornye LYS-målebrevet ditt hvert år. (pris, se pkt 7)


Autoriserte Målere ÅS
 
Arnt KamperudKlassemålerarnt.kamperud@kystverket.no
Jan-Atle YndestadKlassemålerjanat@online.no
Kjell Arne ReknesKlassemålerkjell.arne.reknes@adsl.no
 
 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand